stTEN- LOGO

T: +30 28920 27210

Πολιτική Cookies

 

Η «D. TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» η οποία εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής (οδός 25ης Μαρτίου 2 και Λ. Βουλιαγμένης 30, Τ.Κ. 16452) (στο εξής η «Εταιρεία») διαχειρίζεται την ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.st-ten.com (στο εξής η «Ιστοσελίδα»).

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (στο εξής τα «Cookies»). Στην παρούσα πολιτική θα περιγράψουμε ποια Cookies χρησιμοποιούνται και πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω αυτών.

Προχωρώντας στην Ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική μας για τα Cookies.

Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενα Δεδομένων όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω των Cookies, εξακολουθούν να ισχύουν όπως αναφέρεται στην Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τι είναι τα Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστοτόπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα Cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστοτόπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Τα Cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Τα Cookies δεν παρέχουν πρόσβαση σε κανένα από τα αποθηκευμένα αρχεία σας και δεν μπορούν να μεταδώσουν επιβλαβές περιεχόμενο στη συσκευή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.allaboutcookies.org/. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η προαναφερθείσα ιστοσελίδα δεν ελέγχεται ή διαχειρίζεται από την Εταιρεία και ότι η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται με δική σας ευθύνη.

Είδη Cookies που χρησιμοποιούμε

Η Εταιρεία, χρησιμοποιεί τα Cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών των χρηστών/επισκεπτών σε σχέση με τα προαιρετικά cookies («Αναγκαία»).

Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα, προαιρετικά Cookies για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της Εταιρείας. Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας. Στα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να εγκαθιστούν τα δικά τους Cookies στην τερματική συσκευή του επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρεία δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και χρήση των Cookies αυτών ούτε συλλέγει σχετικά στοιχεία.

Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες για κάθε κατηγορία cookies και δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να διαχειρίζεται τις προτιμήσεις του όσον αφορά τη χρήση τους. Εξ ορισμού η προ-επιλογή των προαιρετικών cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη.

Αναγκαία Cookies

Τα Cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδας. Αποθηκεύουν πληροφορίες για τη διατήρηση της συνόδου του χρήστη μετά τη σύνδεση του χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω της Ιστοσελίδας καθώς και τις προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρήση των προαιρετικών cookies. Επίσης, επιτρέπουν βασικές λειτουργίες, υπηρεσίες και χαρακτηριστικά (προσβασιμότητα, διαθεσιμότητα JavaScript κ.λπ.). Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από τα Αναγκαία Cookies είναι το έννομο συμφέρον μας, και πιο συγκεκριμένα, η εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. Για την χρήση των υποχρεωτικών Cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.

Πάροχος

Όνομα cookie (και κατηγορία του cookie, π.χ. απαραίτητο, απόδοσης, ανάλυσης, μάρκετινγκ κ.λπ.)

Περιγραφή/σκοπός του Cookie

Διάρκεια

Εταιρεία

cookieyes-consent

Ο σκοπός του cookie είναι να θυμάται τις προτιμήσεις συγκατάθεσης των χρηστών, έτσι ώστε οι προτιμήσεις τους να γίνονται σεβαστές σε επόμενες επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου.

1 έτος

Εταιρεία

Elementor

Επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου να εφαρμόζει ή να αλλάζει το περιεχόμενο του ιστότοπου σε πραγματικό χρόνο.

ποτέ

Εταιρεία

wpEmojiSettingsSupports

Το θέμα WordPress του ιστότοπου χρησιμοποιεί αυτό το cookie. Επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου να εφαρμόζει ή να αλλάζει το περιεχόμενο του ιστότοπου σε πραγματικό χρόνο.

Όσο διαρκεί η πλοήγηση (session)

Σε ποιον αποκαλύπτουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies παρέχεται μόνο σε έμπιστους εξωτερικούς παρόχους της Εταιρείας, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής ή οι πάροχοι φιλοξενίας ιστότοπων, και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εμάς. Οι εν λόγω πάροχοι ενδέχεται να ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων και δεσμεύονται να επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες για λογαριασμό της Εταιρείας, μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό της συμφωνίας μας και υπό τις συγκεκριμένες οδηγίες μας. Διασφαλίζουμε ότι οι πάροχοι υπηρεσιών μας εφαρμόζουν και εφαρμόζουν αυστηρά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται επίσης από ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Πως να διαχειρίζεστε και να ελέγχετε τα cookies

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Μπορείτε να επανεξετάσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ανά πάσα στιγμή, επισκεπτόμενοι τον διαχειριστή συγκατάθεσης Cookies (Cookie Banner).

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν. Φυσικά, η μη επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν ερμηνεύεται ως βούλησή σας για αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των cookies.

Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω του φυλλομετρητή, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης, ανατρέξτε στον αντίστοιχο προμηθευτή του προγράμματος περιήγησης για τις πληροφορίες αυτές. Λάβετε υπόψη ότι οι ακόλουθες ιστοσελίδες δεν ελέγχονται ή διαχειρίζονται από την Εταιρεία και ότι η πρόσβαση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ερωτήσεις σχετικά με τις Πολιτικές Απορρήτου μας, ή για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση των cookies από εμάς, ή σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή/και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με αποστολή email στη διεύθυνση info@stten.com.